Rozpoczęliśmy już zapisy dzieci z ASD

Rozpoczęliśmy już zapisy dzieci z ASD, odbywamy pierwsze spotkania z rodzicami w świeżo przygotowanym lokalu. Nasze wnętrza zostały dostosowane do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Serdecznie zapraszamy rodziców na rozmowy przy dobrej kawie lub herbacie. Współpraca z rodzicem jest podstawą w naszej metodzie. Pragniemy nawiązać z Państwem dobre relacje przekładające się na pomyślną współpracę. U nas współpraca z rodzicem nie jest obietnicą a rzeczywistością. Z rodzicami spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu omawiając codzienne problemy występujące w środowisku domowym relacjonujemy wydarzenia z placówki i wspólnie ustalamy kierunek dalszych działań terapeutycznych.