Nasza Historia

Przedszkolny Punkt Terapeutyczny Tukan powstał na bazie doświadczeń Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola Tukan.

Przez bez mała 10 lat pracy z dziećmi wypracowane zostały formy pracy i postępowaniaterapeutycznego z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Na bazie własnych doświadczeń oraz posiłkując się elementami różnych metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu wykształciliśmy własną autorską, innowacyjną metodę.

Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Dotychczas działaliśmy jako Integracyjne Niepubliczne Przedszkole Tukan zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia oraz ogromną sympatię rodziców. Na przestrzeni lat głównym naszym zadaniem była terapia dzieci ze spektrum autyzmu o bardzo szerokim zakresie poziomu funkcjonowania oraz zróżnicowanych indywidualnych cechach zaburzeń. Dogłębnie zapoznaliśmy się z problematyką spektrum autyzmu. Terapia dzieci dotkniętych tą formą zaburzenia rozwojowego stałą się naszą pasją. Obecnie postanowiliśmy bez reszty oddać się terapii dzieci ze spektrum autyzmu i podjęliśmy wyzwanie stworzenia całkiem nowej placówki w pełni dostosowanej do terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Podstawą każdej pracy jest właściwie dobrana kadra placówki pełna zaangażowania, posiadająca nie tylko kwalifikacje, ale również szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Naszą zaletą jest kadra nie tylko posiadająca powyższe cechy, ale również stanowiąca całość dzięki wieloletniej współpracy skutkującej idealną harmonią współdziałania.

Każdy członek kadry posiada wykształcenie, umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania, które wzajemnie się uzupełniają. Współpraca oparta na zaufaniu i pozytywnych, wzajemnych relacjach umożliwia nam stały rozwój i stałe dopracowywanie stosowanych technik. Na co dzień dzielimy się nowymi umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą ściśle ze sobą współpracując.

Opanowaliśmy do perfekcji techniki wymiany zdań oraz udział w dyskusji dzięki czemu wspólnie pracujemy nad każdą sytuacją tworząc unikatowe rozwiązania będące wynikiem pracy zespołowej.