Blog

Projekty

Wykwalifikowany Rodzic Dziecka z ASD

Wykwalifikowany Rodzic Dziecka z ASD Cel projektu:Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie spektrum autyzmu metod i sposobów wsparcia rozwoju dziecka z ASD

Czytaj więcej >>
Działania terapeutyczne

O metodzie behawioralnej

Metodę behawioralną można przyrównać do przeróżnych dawnych metod leczenia jak lobotomia, hydroterapia, zamykanie w rozgrzanych do czerwoności klatkach czy elektrowstrząsy.  Metody te z metodą behawioralną więcej

Czytaj więcej >>
Tukan obraz umysłu
Opis autyzmu

Zachowania trudne

Nie istnieje coś takiego jak zachowania trudne czy nieakceptowalne; u dzieci ze spektrum autyzmu są jedynie wyrazy frustracji na niezaspokojone potrzeby oraz negatywne oddziaływania środowiska.

Czytaj więcej >>
Historia autyzmu

SPOJRZENIE NA AUTYZM

Słowo “autyzm” pochodzi z greckiego słowa autos oznaczającego ja/sam, a także ismos, czyli przyrostek wskazujący na jakieś działanie lub stan. Termin autismos został użyty przez

Czytaj więcej >>