Skomplikowane sedno spektrum autyzmu a działania terapeutyczne

Autyzm jest skomplikowanym zjawiskiem, na które składa się wiele problemów o zróżnicowanej etiologii. Autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju z symptomami widocznymi od wczesnego dzieciństwa. Jest zaburzeniem bardzo niejednolitym, złożonym z różnych kombinacji objawów. Zawiera szeroki wachlarz przypadków o różnej głębokości zaburzeń i bardzo zróżnicowanym nasileniu objawów. Bardzo często występuje wraz z zaburzeniami współistniejącymi. Autyzm przeszedł też drogę od rzadkiego zaburzenia do syndromu, który jest bardzo powszechny.  

Do spektrum autyzmu nie da się zastosować wzorców i szablonów. Każda osoba, u której zdiagnozowano spektrum autyzmu jest zupełnie inna. W przypadku tego zaburzenia rozwojowego pojęcie indywidualnego podejścia jest podstawą pracy. Bez dokładnego zagłębienia się w każdy przypadek, bez poznania jego indywidualnych syndromów oraz ich nasilenia, a także reakcji na różne bodźce żaden pedagog ani terapeuta nie jest w stanie pracować z dzieckiem w sposób prawidłowy, a szansa osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów to tylko stosunek prawdopodobieństwa.  

Spektrum autyzmu nie jest chorobą, tak więc nie możemy mówić o leczeniu czy wyleczeniu, jednak możemy dzięki odpowiednio dobranej terapii sprawić, że dziecko osiągnie pełnie swoich możliwości.  

W przypadku spektrum autyzmu nie ma jednej skutecznej metody ani określenia, ile godzin należy spędzić na zajęciach terapeutycznych i jak bardzo zróżnicowanych. Istotne jest to, aby wszelkie zajęcia były dostosowane do potrzeb dziecka oraz były ukierunkowane w sposób bezpośredni na eliminację konkretnie występujących deficytów a osoba pracująca z dzieckiem znała je bardzo dobrze. Terapeuta powinien znać nie tylko obraz kliniczny, ale także powinien prawidłowo odczytywać stan emocjonalny, rozumieć i zaspakajać potrzeby, tworząc w ten sposób optymalne warunki terapeutyczne.  

Błędnym jest myślenie, na podstawie którego odbierzemy dziecku całe dzieciństwo bez mała zatrudniając go w kieracie 40 godzinnego oddziaływania terapeutycznego, jeśli oddziaływanie to będzie prowadzone przez osoby z doskoku w warunkach ambulatoryjnych u terapeuty który dla dziecka może poświęcić jedną godzinę tygodniowo. Taka osoba nie ma zapewnionej przestrzeni na poznanie dziecka ani w sposób bezpośredni ani w sposób pośredni. W czasie takich zajęć realizowany jest z góry określony plan oparty na schematycznym działaniu a samo dziecko albo w ten schemat wejdzie albo nie.  

W tym przypadku często mniej znaczy więcej.  

Dużo większe sukcesy terapeutyczne odniesie dziecko uczęszczające do dobrze dobranej placówki edukacyjno-terapeutycznej, w której kadra jest w pełni zaangażowana w swoje działania, dając z siebie codziennie 110% swoich możliwości, poświęcając swoje życie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Działającej w sposób transparenty, w której rodzic traktowany jest jako współterapeuta, gdzie dziecko otrzyma odpowiednia uwagę, edukację i terapię.  

W takiej placówce kadra posiada czas na poznanie dziecka, jego deficytów oraz destruktorów, a także mocnych stron, przyzwyczajeń, a swoją wiedzę na temat dziecka opiera na gruntownej obserwacji oraz stałej współpracy z rodzicami.  

Rolą dobrej placówki, a taką właśnie jest Tukan, jest niesienie znacznych zmian w życiu dziecka i jego rodziny. W naszej placówce możesz być pewna/y, że każda interakcja z dzieckiem ma charakter terapeutyczny.  

Postaw krok w kierunku budowania lepszej przyszłości dla swojego dziecka i rodziny zadzwoń do nas teraz!