Author: Wojciech Osówniak

O metodzie behawioralnej

Metodę behawioralną można przyrównać do przeróżnych dawnych metod leczenia jak lobotomia, hydroterapia, zamykanie w rozgrzanych do czerwoności klatkach czy elektrowstrząsy.  Metody te z metodą behawioralną więcej

Czytaj więcej
Tukan obraz umysłu

Zachowania trudne

Nie istnieje coś takiego jak zachowania trudne czy nieakceptowalne; u dzieci ze spektrum autyzmu są jedynie wyrazy frustracji na niezaspokojone potrzeby oraz negatywne oddziaływania środowiska.

Czytaj więcej

SPOJRZENIE NA AUTYZM

Słowo “autyzm” pochodzi z greckiego słowa autos oznaczającego ja/sam, a także ismos, czyli przyrostek wskazujący na jakieś działanie lub stan. Termin autismos został użyty przez

Czytaj więcej